Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza do udziału

w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS

 

Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”

Szkolenie odbędzie się w dniach w   3 – 5  września 2014 r.

w Restauracji „Nad Jeziorem”, ul. Szczecińska 13 w Człuchowie, w godz. 900- 1600

Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych działaczy organizacji pozarządowych; grup nieformalnych  takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw; OSP

i innych osób chętnych z całej Polski.

 

W programie m. in.: - Projekt i myślenie projektowe,

 

- Fazy i logika projektu,

- Planowanie projektu,

- Analiza SWOT / drzewo problemów,

- Określenie:  celów – działań – zadań,

- Tworzenie harmonogramu – wykres Gantt’a, metoda CPM,

- Budżetowanie i montaż finansowy,

- Zarządzanie finansami w projekcie,

- Europejskie i krajowe źródła finansowania projektów,

- Metody i narzędzia zarządzania projektem,

- Case studies

 

Każdemu z uczestników zapewnione zostanie wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 28 sierpnia 2014 r .do godziny 1200 za pośrednictwem:

Fax- u : (59) 83-35-750 lub e-mailowo: ewelina.kowalczyk@ds.org.pl

 

Uwaga !!!   Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik: