BUDŻET OBYWATELSKI

Jeszcze nieco ponad tydzień mają mieszkańcy Człuchowa na zgłaszanie swoich propozycji do budżetu obywatelskiego. Samorząd po raz pierwszy zorganizował plebiscyt, w którym to obywatele mogą bezpośrednio zdecydować o tym, na co przeznaczona będzie część przyszłorocznego budżetu miasta. Do dyspozycji mieszkańców będzie 100 tysięcy złotych. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje.
- Proces przyjęcia budżetu obywatelskiego będzie wieloetapowy - wyjaśnia Urszula Stupałkowska, Skarbnik Miasta Człuchowa. - Do 30 września mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji. Należy to zrobić na specjalnym formularzu. Jest on do pobrania na stronie internetowej urzędu www.czluchow.eu  w zakładce "Człuchowski Budżet Obywatelski 2015.

Następnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do magistratu osobiście lub pocztą tradycyjną.

Do 10 października specjalna komisja przeanalizuje wszystkie zgłoszenia pod względem formalno-prawnym, a także możliwości finansowych i technicznych. Zgłoszenia, które przejdą weryfikację zostaną opublikowane i poddane głosowaniu. Jego formuła będzie podobna do referendum. W głosowaniu trwającym od 16 października do 10 listopada, będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Człuchowa posiadający czynne prawo wyborcze. Urny będą się znajdowały w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury.

- W ten sposób wybierzemy jedną inwestycję, która zostanie wpisana do przyszłorocznego budżetu - dodaje Stupałkowska. Aby głosowanie było ważne musi w nim wziąć udział co najmniej 500 mieszkańców. 

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Załącznik: