Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Człuchowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,  położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej,

opisanych w księdze wieczystej nr SL1Z/00017037/4, tj.:

 

- działka nr 1080/53 o powierzchni 0.0806 ha, cena wywoławcza 47.000,00 zł,
- działka nr 1080/54 o powierzchni 0.0858 ha, cena wywoławcza 50.000,00 zł,

- działka nr 1080/56 o powierzchni 0.0850 ha, cena wywoławcza 50.000,00 zł,

  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl

   Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami                   i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie – pokój nr 116 telefon (059) 83-42-291 wew. 312.

Załącznik: