PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Górny został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie. Jego zastępcą będzie Marek Marcinowski. Takie decyzje podjęła Rada Miejska w Człuchowie na pierwszej sesji nowej kadencji.

Uroczysta sesja rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Później wszyscy radni złożyli ślubowanie. Jest ono niezbędne w celu objęcia mandatu radnego. Ślubowanie złożył także Burmistrz Człuchowa, Ryszard Szybajło. Będzie on pełnił swoją funkcję już czwartą kadencję.

W pierwszych głosowaniach Rada Miejska ukonstytuowała się. Jej przewodniczącym został Jerzy Górny. „Mam nadzieję, że będziemy pracować merytorycznie. Nie warto na tę salę wprowadzać wielkiej polityki” – zapowiedział w pierwszym wystąpieniu nowo wybrany przewodniczący.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE – KADENCJA 2018 - 2023

BORKOWSKI Jacek Kazimierz

CZUREJNO Magdalena

DROZD Czesław

GOLEC Tomasz Andrzej

GÓRNY Jerzy

KOLTER Zbigniew Jan

KRUSIŃSKI Henryk

MARCINOWSKI Marek

MISZTAL Grażyna

PRZYSZLAK Mariusz

SUCHAŃSKI Andrzej

SZCZEPAŃSKI Zdzisław

TRZEBIATOWSKA Urszula Agnieszka

ZAWADA Piotr

ŻEBRYK Alfons

Radni będą pracować w pięciu komisjach stałych:

Komisja Rewizyjna złożona z 5 członków pod przewodnictwem Alfonsa Żebryka,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie czteroosobowym pod przewodnictwem Tomasza Golca,

Komisja Spraw Społecznych w 7-osobowym składzie pod przewodnictwem Urszuli Trzebiatowskiej,

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu złożona z ośmiu osób pod kierunkiem Henryka Krusińskiego

oraz najliczniejsza Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej w dziesięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Grażyny Misztal.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Załącznik: