RAPORT URZĘDU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Urząd Miejski w Człuchowie jako organ rejestrowy w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku złożył i prawidłowo przetworzył 468 wniosków w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na łączną liczbę 468 składają się:
• 92 wnioski o założenie działalności gospodarczej,
• 235 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
• 47 wniosków o zmianę wpisu z zawieszeniem,
• 47 wniosków o zmianę wpisu ze wznowieniem,
• 6 wniosków o zmianę wpisu z zakończeniem prowadzenia działalności
• 41 wniosków o wykreślenie podmiotu gospodarczego z ewidencji w związku z zakończeniem działalności gospodarczej.
URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE