SZANSA NA NOWE PRZYŁĄCZA GAZOWE W CZŁUCHOWIE

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakładu Gazowniczego w Koszalinie zapowiada rozbudowę sieci gazowej na terenie Miasta Człuchowa. Właściciele nieruchomości znajdujących się w pobliżu istniejącej już sieci mają także możliwość przyłączenia się do niej. Szczegóły w poniższym komunikacie PSG

I.                    Przyłączenie do sieci gazowej. Tereny miasta Człuchów z dostępem do sieci gazowej.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych w miejscowości Człuchów, tam gdzie sieć gazowa jest już zlokalizowana.

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zachęcamy do składania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych oraz do zawierania umów przyłączeniowych.

W celu otrzymania szkicu umowy prosimy zaznaczyć odpowiednio w pkt 6 wniosku pole „niezwłocznie po otrzymaniu warunków”. Do wniosku prosimy załączyć mapę z proponowana lokalizacją szafki gazowej.

Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oszacowana zostanie opłata przyłączeniowa oraz określony zostanie termin przyłączenia. Opłata przyłączeniowa jest ryczałtowa i wynika z taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Podkreślamy, że samo złożenie wniosku i wydanie warunków jest bezpłatne. 

Wniosek oraz wzór wniosku załączamy do wiadomości

http://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/wniosek_bi_o_okreslenie_warunkow_przylaczenia.pdf

http://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/przyklad_wniosek_-_koniecznosc_budowy_nowego_przylacza.pdf

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym, który krok po kroku wyjaśni jak przyłączyć się do sieci gazowej PSG:

https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1 

W sprawie przyłączenia do sieci gazowej mieszkańców z terenów z bezpośrednim dostępem do sieci gazowej zapytania prosimy kierować do:

      Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

      Gazownia w Szczecinku

      ul. Polna 54

      78-400 Szczecinek

      Przemysław Klęsk

      94 348 47 86

      mail: przemyslaw.klesk@psgaz.pl

 

II. Rozbudowa sieci gazowej - Koncepcja Gazyfikacji w rejonie ulic Traugutta, Szczecińskiej, Kamiennej, Lawendowej, Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej.

Pod koniec sierpnia 2019 roku Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu ś/c w Człuchowie w rejonie ulic Traugutta, Szczecińskiej, Kamiennej, Lawendowej, Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej (koncepcja w załączeniu). Przewidywany termin wykonania projektu to III/IV kwartał 2020 roku.

Terminowa realizacja projektu uzależniona będzie od kilku czynników m.in. od uzyskania zgód od właścicieli gruntów na wejście w teren. Dopiero uzyskaniu stosownych zgód oraz decyzji administracyjnych możliwe będzie wyłonienie wykonawcy na budowę opisywanej sieci gazowej. Wtedy możliwe będzie zorganizowanie spotkania przedstawiciela PSG z lokalną społecznością. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie aspekty procesu przyłączeniowego.

Dzięki realizacji tego zadania kolejni mieszkańcy Człuchowa będą mieli dostęp do ekologicznego i niskoemisyjnego źródła ciepła jakim jest gaz ziemny.  

Podkreślamy, że składanie wniosków i zawieranie umów przyłączeniowych z opisywanych rejonów miasta będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla projektowanej sieci.

 

III. Przyłączenie do sieci gazowej z nowych obszarów bez dostępu do sieci gazowej.

Uprzejmie informujemy, że przyłączanie klientów z miejsc, gdzie sieć gazowa PSG nie występuje możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia.

W związku z tym każdy przypadek przyłączenia do sieci będzie wymagał konsultacji z naszym specjalistą. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Robertem Korolem, który udzieli szczegółowych informacji  o możliwości przyłączenia.

      Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

      Gazownia w Słupsku

      ul. Moniuszki 1;

      76-200 Słupsk

      Dział Obsługi Klienta

      Robert Korol

      Tel: (59) 846 99 22

                  mail: robert.korol@psgaz.pl

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.