Zaproszenie na spotkanie interesariuszy obszaru Śródmieście

 

Informujemy, że w ramach projektu „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych” w dniach 28 września 2016 roku (od godz. 11.00) – 29 września 2016 roku (od godz. 9.00) zostanie zorganizowane spotkanie interesariuszy w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.

 

Celem tego spotkania będzie opracowanie strategicznych zamierzeń, które następnie będą realizowane w ramach opracowanego gminnego programu rewitalizacji dla obszaru „Śródmieście” w Człuchowie.

 

Chętnych zapraszamy do udziału bez ograniczeń.