na 2019

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowejw procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 45 tys. zł.

 
Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej.

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej i przekazać go osobiście w informacji lub sekretariacie w urzędzie

bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

ZARZĄDZENIE Z REGULAMINEM

FORMULARZ WNIOSKU .doc  .pdf