Struktura

Referaty Stanowiska Imię i nazwisko
- Burmistrz Ryszard Szybajło
- Z-ca Burmistrza
- Sekretarz Maria Pazda
- Skarbnik Urszula Stupałkowska
Referat Finansowy Z-ca Skarbnika
ds. ewidencji księgowej
Ewelina Zielnik
ds. ewidencji wydatków
ds. ewidencji dochodów Justyna Karczyńska
ds. ewidencji dochodów

Dorota Patyna

ds. podatków lokalnych
Justyna Sawicka
ds. księgowości budżetowej i płac Krystyna Pruska
ds. windykacji i egzekucji
Iwona Dragun
ds. rozliczeń finansowych Katarzyna Krzyżelewska
Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska Kierownik Referatu Dorota Lipska
ds. gospodarki przestrzennej Izabela Krauze
ds. ochrony środowiska Sebastian Karowski
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Maciej Giżowski
ds. pozyskiwania środków finansowych
ds. zamówień publicznych i inwestycji Małgorzata Wrona
ds. inwestycji Marcin Adaszewski
ds. dróg miejskich i inwestycji
Jacek Klik
ds. komunalnych Piotr Ciechacki
ds. świadczeń Maria Dobek
ds. gospodarki mieszkaniowej Grażyna Mękal
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa
Kierownik Referatu Marzena Kraszewska
ds. geodezyjnych Danuta Mackiewicz
ds. działalności gospodarczej Mariusz Gappa
ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
Alina Oleszczak
Referat Organizacyjny
i Promocji Miasta
Kierownik Referatu/sekretarz Maria Pazda
ds. obsługi Rady i jej organów Agnieszka Piepiorka
ds. obsługi sekretariatu Magdalena Cysdorf
ds. promocji miasta Dorota Cieplińska
ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi Justyna Gołębiewska
ds. administracyjno-kancelaryjnych
ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych - administrator sieci informatycznej

Marcin Matczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Michał Gruchała

ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronności  i bhp
Aleksandra Barańska
Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Dorota Wricz-Rekowska
ds. rejestracji USC

Małgorzata Znajkiewicz

Dorota Bożek

ds. dowodów osobistych Karolina Zaczek
ds. ewidencji ludności Anna Siatka
Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień ds. patologii Grażyna Radziemska
Samodzielne stanowisko Radca Prawny

Grażyna Ziehlke

Marek Pawłowski

Samodzielne stanowisko ds. oświaty Justyna Muryn
Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny -
Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi pomoc administracyjna
archiwista
goniec
robotnik gospodarczy
sprzątaczka


Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie

Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie
załącznik nr 1 do regulaminu + załącznik nr 2 do regulaminu


Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Człuchowie z dnia 3.04.2015 r.
Regulamin organizacyjny + załącznik nr 1 do regulaminu + załącznik nr 2 do regulaminu