Nagrody i certyfikaty

w 2022 r.

 • XV miejsce wśród 236 gmin miejskich z całej Polski w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego organizowanym po raz piąty przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • tytuł lidera powiatowego, a jednocześnie 24. miejsce wśród 119 gmin w województwie pomorskim w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego, zorganizowanym po raz drugi przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z Gdańska na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
 • tytuł „Gmina na 5!” (raport 2021/22) za wysoki poziom obsługi interesanta biznesowego przyznany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, po raz siódmy, tym razem z najlepszym wynikiem w Polsce, była to trzynasta edycja corocznego ogólnopolskiego rankingu,
 • tytuł „Złota Gmina na 5!” za utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi interesanta biznesowego przyznany po raz szósty z rzędu,
 • tytuł „Asa Samorządu” za modernizację Miejskiego Domu Kultury w plebiscycie ogłoszonym przez portal „Zawsze Pomorze”.

w 2021 r.

 • XIV miejsce w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich opracowanym przez Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • tytuł lidera powiatowego, a jednocześnie 18. miejsce wśród 119 gmin w województwie pomorskim w pierwszej edycji Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego opracowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z Gdańska na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
 • tytuł „Gmina na 5!” (raport 2020/21) za wysoki poziom obsługi interesanta biznesowego przyznany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w badaniu przeprowadzanym przez Zespół Badawczy funkcjonujący w ramach Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa, Człuchów w tym rankingu wyróżniany jest szósty raz,
 • tytuł „Złota Gmina na 5!” za utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi interesanta biznesowego przyznany po raz piąty z rzędu,
 • II miejsce dla Campingu nr 80 w konkursie na najlepszy camping w Polsce pn. Mister Camping 2021, organizowanym przez Polską Federację Campingu i  Caravaningu (PFCC) we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną.

w 2020 r.

 • Diament Samorządu oraz tytuł Samorządu 30-lecia Polskiej Transformacji - prestiżowe wyróżnienie przyznane miastu przez Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług, ocenie poddano przede wszystkim jakość działań przyczyniających się do rozwoju regionu w zakresie gospodarczym, kulturalnym i społecznym.

 • wyróżnienie „Złota Gmina na 5!” i „Gmina na 5!” przyznane przez Zespół Badawczy funkcjonujący w ramach Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

w 2019 r.

 • wyróżnienie „Złota Gmina na 5!” i „Gmina na 5!” przyznane przez Zespół Badawczy funkcjonujący w ramach Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • usytuowanie Człuchowa wśród 63 miast dobrego życia na podstawie wyników rankingu jakości życia w polskich miastach opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Opracowanie sporządzono wykorzystując badania ankietowe i analizy statystyczne, objęło ono miasta poniżej 20 tys. mieszkańców. Badane miasta podzielono na 3 grupy: miasta potrzebujące impulsu rozwojowego, miasta niewykorzystanych szans i miasta dobrego życia. Do tej ostatniej grupy zaliczono Człuchów. Analizie statystycznej poddano zbiór 48 czynników: 13 czynników społecznych, np. poziom bezpieczeństwa w mieście, przyrost naturalny, liczba inicjatyw obywatelskich, 5 technologicznych, np. poziom dostępności transportowej do i z miasta, poziom rozwoju technologii cyfrowej w mieście, 11 ekonomicznych, np. poziom współpracy władz miasta z biznesem, dostępność terenów inwestycyjnych, 5 ekologicznych, np. poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, stan środowiska naturalnego w mieście, 3 polityczne, np. gotowość władz miasta do współpracy z innymi miastami, 7 odnoszących się do wartości, np. potrzeba kultywowania tradycji, identyfikowanie się mieszkańców z miastem, 4 prawne, np. plany zagospodarowania przestrzennego w mieście,
 • III miejsce w rankingu Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu dla Campingu nr 80 w Człuchowie, zarówno za rok 2018, jak i 2019;
 • nowy tytuł „Camping przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami” za 2019 r. dla Campingu nr 80;
 • tytuł Gmina Przyjazna Seniorom w konkursie „Pomorskie dla Seniora” ogłoszonym przez marszałka Województwa Pomorskiego.

w 2018 r.

 • I miejsce w ogólnopolskim rankingu samorządów zaangażowanych w kulturę w kategorii gmin miejskich o średnim poziomie zamożności, przyznane przez Narodowe Centrum Kultury,
 • wyróżnienie „Złota Gmina na 5!” i „Gmina na 5!” przyznane przez Zespół Badawczy funkcjonujący w ramach Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • tytuł „Miasto Przyjazne Firmom 2017” przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu miejscowościom, w których siedziby miały minimum 3 Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 oraz minimum 10 dynamicznych firm, których wartość rynkowa wzrosła ominimum 10% wciągu roku,
 • 68. miejsce na 2238 sklasyfikowanych gmin w Polsce w rankingu funduszy unijnych w gminach opracowany na podstawie danych GUS,
 • 62.miejsce na 2479 sklasyfikowanych gmin w Polsce w rankingu gmin pod względem liczby podmiotów gospodarczych z wynikiem 155,84 podmioty gospodarcze na tysiąc mieszkańców, sporządzonym na podstawie danych GUS

Adres źródłowy: https://www.czluchow.eu/index.php/nagrody-i-certyfikaty

Załączniki