grafika[0]

UWAGA MATURZYŚCI - SZANSA NA STYPENDIUM

Rozpoczęła się XXI edycja programu stypendialnego, który współfinansowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7 000 zł, płatne w 10. ratach:

 • 1 200 zł w październiku i listopadzie,
 • 1 100 zł w grudniu,
 • 500 zł od stycznia do lipca.
Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełniasz następujące warunki:
 • jesteś maturzystą, który w 2022 roku ukończył liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia,
 • jesteś zameldowany od co najmniej dwóch lat na obszarze LGD Ziemi Człuchowskiej (gminie Czarne, gminie miejskiej Człuchów, gminie wiejskiej Człuchów, gminie Debrzno, gminie Koczała, gminie Przechlewo, gminie Rzeczenica) licząc od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. 08.04.2022 r.) – zaświadczenie z Urzędu Gminy,
 • jesteś obywatelem polskim lub posiadasz Kartę Polaka,
 • złożysz aplikację bądź zostaniesz przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskiej publicznej uczelni akademickiej (uczelni, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora),
  Uwaga! O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ) oraz kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi.
 • pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę wyliczony z czerwca 2022 r. nie będzie przekraczał 2 107,00 zł brutto  – na podstawie np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinków rent/ emerytur, decyzji o przyznanych dopłatach z ARiMR, zaświadczeń z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego (do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego stosuje się przelicznik 318,25 zł dla 1 ha przeliczeniowego). Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 • osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskasz min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów obliczysz sam/-a, stosując algorytm (do pobrania poniżej).
Co zrobić, aby otrzymać stypendium?

1. Uzyskaj rekomendację Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej

 • Wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się poniżej, dołącz do niego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz).
 • Wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji wraz z załącznikami prześlij na adres:
  Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej
  ul. Ogrodowa 26
  77-310 Debrzno
  do 29 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu do biura LGD!)

2. Wypełnij wniosek o stypendium

 • Formularz wniosku on-line znajduje się tutaj.
 • W pierwszym kroku wypełniania wniosku wskaż Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej jako organizację, która zakwalifikowała Cię do udziału w Programie.
 • Formularz on-line wyślij najpóźniej 16 sierpnia 2022 r. przed godziną 16.00.
  Po tym terminie złożenie wniosku nie będzie już możliwe!
 • Wydrukuj i podpisz formularz wniosku, a następnie prześlij na adres:
  Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej
  ul. Ogrodowa 26
  77-310 Debrzno
  do 25 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu do biura LGD!)

Będziesz ubiegać się o stypendium pomostowe na I rok studiów?

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku  spójrz do najczęściej zadawanych pytań oraz zapoznaj się z instrukcją krok po kroku.

Jeżeli nie znajdziesz tam odpowiedzi, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy biuroat[1]lgdzc [dot] pl, bądź dzwoniąc na numer 59 83 35 930 lub 881 918 121.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ


Adres źródłowy: https://www.czluchow.eu/aktualnosc/uwaga-maturzysci-szansa-na-stypendium

Załączniki
 • [0] https://www.czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/obrazek/2022-07/stypendia%20pomostowe%20maturzysci.png?itok=8TJgBxjV
 • [1] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif