Małe dotacje 2018

Liga Obrony Kraju Koło Pudło z siedzibą w Człuchowie w dniu 26 czerwca 2018 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia strzeleckie dla młodzieży” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[0]czluchow [dot] eu do dnia 5 lipca 2018 r. PRZYZNANO 2.500,00 zł.


Adres źródłowy: https://www.czluchow.eu/male-dotacje-2018

Załączniki
  • [0] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif