Małe dotacje 2019

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie w dniu 29 października 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Słodkości na Dzień Niepodległości” z zakresu art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j. ze zm.), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 6 listopada 2019 r. PRZYZNANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 1.000,00 zł

Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie w dniu 2 października 2019 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Koła PZW w Człuchowie z Łodzi O Puchar Burmistrza” z zakresu art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j. ze zm.), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 15 października 2019 r. - PRZYZNANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 1.500,00 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w dniu 2 września 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Integracja pewnym krokiem" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 13 września 2019 r. PRZYZNANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 1.000,00 zł.
 
Fundacja Jest OK! w dniu 3 czerwca 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Kultura i Sztuka. Uwolnij Słowa - Warsztaty pisania o kulturze i sztuce z wykorzystaniem blogsfery" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 13 czerwca 2019 r. DOTACJI NIE PRZYZNANO.
 

Stowarzyszenie Sabat Szefowych  w dniu 23 maja 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Lawendowy Jarmark Św. Jakuba" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 4 czerwca 2019 r. PRZYZNANO 5.000,00 zł

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie  w dniu 21 maja 2019 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Obóz sportowo-obronny dla młodzieży” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 4 czerwca 2019 r. PRZYZNANO 2.000,00 zł

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Człuchowie w dniu 10 maja 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „I Powiatowa Spartakiada w Człuchowie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaat[6][5][4][3][2][1][0]czluchow [dot] eu do dnia 21 maja 2019 r.


Adres źródłowy: https://www.czluchow.eu/male-dotacje-2019

Załączniki
  • [0] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [1] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [3] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [4] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [5] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [6] https://www.czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif