Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Człuchowa zaprasza na konsultacje społeczne:

1. Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie,

2. Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędą sie w dniach od 7 lutego do 8 marca 2017 r.

Więcej informacji w załączniku.