„Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”

Z przyjemnością informujemy, iż w odpowiedzi na zapotrzebowanie beneficjentów, za zgodą grantodawcy, przedłużony został termin realizacji projektu do końca września 2014r. W tym okresie przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.  Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych szkoleniach.

Bezpłatne szkolenie

„Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”

 Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i wolontariuszy, przedstawicieli samorządów, wiejskich liderów oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich zamierzające założyć organizację pozarządową.

Szkolenie odbędzie się 15 - 17 września 2014 r.

Restauracja „Nad Jeziorem” ul. Szczecińska 13, 77-300 Człuchów

Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
  2. Przybliżenie zagadnień dotyczących budżetowania projektów i organizacji.
  3. Zapoznanie z zasadami polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zakładowego planu kont.
  4. Przedstawienie zasad sprawozdawczości oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
  5. Nabycie praktycznych umiejętności na temat zarządzania finansami (budżetowanie, dokumentowanie wydatków, sprawozdawczość).

 Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

Formularz dostępny na stronie internetowej www.stowdeb.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego

telefonicznie fax: (59) 83-35-750 lub e-mailowo: ewelina.kowalczyk@ds.org.pl

Proszę osoby zainteresowane o potwierdzenie zgłoszenia do 10.09.2014r.

 Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”, w ramach którego przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” utworzone zostało Regionalne Centrum Informacji i wspierania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.

Załącznik: