Laptopy

Informacja dla osób, które otrzymały sprzęt z Grantów PPGR

Przypominamy rodzicom uczniów, którzy otrzymali laptopa bądź tablet z programu Granty PPGR (na podstawie umowy darowizny) o konieczności przedłożenia podpisanego oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu.

Proszę do oświadczenia dołączyć zdjęcie laptopa. Oświadczenie to było dołączone do umowy jako załącznik nr 2 (także do pobrania poniżej).

Dokument należy dostarczyć do końca września bieżącego roku.

Sposób dostarczenia: osobiście do Urzędu Miejskiego w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1 pokój nr 10 lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Loga PGR