Zasoby kulturowe

Gmina Miejska Człuchów posiada na swoim terenie 5 obiektów nieruchomych i 29 ruchomych wpisanych do rejestru zabytków (stan w 2020 r.)

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO)

nr karty GEZ

nr rejestru zabytków województwa pomorskiego

data wpisu do rejestru zabytków 

obiekt 

adres

2

54

25.05.1955

zespół zamku krzyżackiego wraz z parkiem, fosami, starymi murami kamiennymi

Kościelna, Dworcowa, Parkowa

3

188

27.09.1960

kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła

Królewska/Jakuba Wejhera

1

386

20.12.1965

układ urbanistyczny miasta Człuchowa 

Człuchów

4

387

20.12.1965

dwór

Wojska Polskiego 5

5

1820

03.12.2007

park miejski pn."Lasek Luizy" wraz z kładką bagienną 

Człuchów

 

1820

04.12.2007

*** (dawne Łazienki, część OHP)

Człuchów

 

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

NR KARTY GEZ

OBIEKT

CZAS POWSTANIA

OBSZAR AZP

FUNKCJA

1

osada/ punkt osadniczy

późne średniowiecze

26-32/1

mieszkaniowa

2

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/2

mieszkaniowa

3

osada/ślad osadniczy

wczesne średniowiecze

26-32/3

mieszkaniowa

4

osada

kultura łużycka

26-32/4

 

5

osada

kultura łużycka

26-32/5

 

6

osada, ślad osadniczy

wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność

26-32/6

upraw ogrodniczych

7

ślad osadniczy

nowożytność

26-32/7

zieleni/ upraw rolniczych

8

osada

wczesne średniowiecze IX-X w.

26-32/8

zieleni/ upraw rolniczych

9

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-31/9

upraw rolniczych

10

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/10

upraw rolniczych

11

ślad osadniczy

wczesne średniowiecze IX-X w.

26-32/11

upraw rolniczych

12

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-32/12

upraw rolniczych

13

ślad osadniczy

kultura łużycka, pomorska, wczesne średniowiecze

26-32/13

upraw rolniczych

14

ślad osadniczy, punkt osadniczy

kultura łużycka, późne średniowiecze

26-32/14

mieszkaniowa

15

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/15

mieszkaniowa

16

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/16

mieszkaniowa

17

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/17

mieszkaniowa

18

ślad osadniczy

kultura łużycka, późne średniowiecze, nowożytność

26-32/18

mieszkaniowa

19

ślad osadniczy

wczesne średniowiecze

26-32/19

upraw rolniczych

20

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-32/20

upraw rolniczych

21

ślad osadniczy

kultura łużycka, wczesne średniowiecze

26-32/21

upraw rolniczych

22

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-32/22

kolejowe

23

ślad osadniczy

kultura łużycka, nowożytność

26-32/23

upraw rolniczych

24

ślad osadniczy

kultura łużycko - pomorska, wczesne średniowiecze

26-32/24

upraw rolniczych

25

założenie zamkowe

wczesne średniowiecze IX-XI w.

26-32/72

historyczna i krajobrazowa

26

rynek staromiejski

osadnictwo przedlokacyjne i zabudowa miejska XII/XIII- XXw.

26-32/75

historyczna i krajobrazowa

27

osada

kultura łużycka, pomorska

26-32/79

 

28

osada

wczesne średniowiecze

26-32/80

 

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ZE ZBIORU GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHÓW

NR KARTY GEZ

OBIEKT

CZAS POWSTANIA

NAZWA ULICY

NR BUDYNKU LUB NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

FUNKCJA

1

układ urbanistyczny °

XIV w.

-

-

układ ulic i działek

6

budynek *

koniec XIX w.

Batorego

15

mieszkalny

7

budynek

koniec XIX w.

Batorego

15

gospodarczy

8

budynek*

koniec XIX w.

Batorego 

17

mieszkalny

9

budynek*

koniec XIX w.

Batorego

21

mieszkalny

10

budynek*

koniec XIX w.

Batorego 

22

mieszkalny

11

budynek

koniec XIX w.

Batorego

24

usługowy

12

budynek*

koniec XIX w.

Batorego 

4

mieszkalny

13

budynek*

lata 20/30 XX w.

Dąbrowskiego 

1

mieszkalny

14

budynek

lata 20/30 XX w.

Dąbrowskiego

2

mieszkalny

15

budynek*

lata 20/30 XX w.

Dąbrowskiego 

3

mieszkalny

16

budynek*

I ćw. XX w.

Dworcowa 

1

usługowy

17

budynek

XIX/XX w.

Dworcowa 

10

mieszkalny

18

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

13

usługowy

19

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

16

mieszkalny

20

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

4

mieszkalny

21

budynek

XIX/XX w.

Dworcowa 

5

usługowy

22

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

9

mieszkalny

23

budynek*

XIX/XX w.

Felczaka

1

mieszkalny

24

budynek*

XIX/XX w.

Felczaka

3, 3a

mieszkalny

25

budynek

XIX/XX w.

Felczaka 

4

mieszkalny

26

budynek

XIX/XX w.

Garbarska

4, 4a

mieszkalny

27

budynek*

XIX/XX w.

Garbarska

9

przemysłowy

32

budynek

XIX/XX w.

plac Bohaterów

3a

usługowy

33

budynek

XIX/XX w.

plac Bohaterów

3b

usługowy

34

budynek

 

Koszalińska

1

mieszkalny

35

budynek*

lata 20/30 XX w.

Kościuszki

10 i 10a

mieszkalny

36

budynek*

I ćw. XX w.

Kościuszki 

2

mieszkalny

37

budynek *

lata 20/30 XX w.

Kościuszki

4

mieszkalny

38

budynek*

lata 20/30 XX w.

Kościuszki 

6

mieszkalny

39

budynek*

XIX/XX w.

Kraszewskiego 

1

mieszkalny

40

budynek

XIX/XX w.

Kraszewskiego

1

gospodarczy

41

budynek*

II poł. XIX w.

Kraszewskiego 

2

mieszkalny

42

budynek

koniec XIX w.

Kraszewskiego

5

mieszkalny

43

budynek*, dworzec PKP

koniec XIX w.

Kraszewskiego 

dz. nr 24

usługowy

44

budynek

XIX w.

Królewska

4, 4a

mieszkalny/ usługowy

45

budynek*

XIX w.

Królewska

11

mieszkalny/ usługowy

46

budynek*

XIX w.

Królewska 

14

mieszkalny/ usługowy

47

budynek*

XIX w.

Królewska

19 i 21

mieszkalny / usługowy

48 budynek XIX w.

Królewska 

24 mieszkalny/ usługowy
49 budynek* 1921 Królewska 28 mieszkalny/ usługowy
50

budynek*

XIX w.

Królewska 

5

mieszkalny / usługowy

51

budynek*, plebania

XIX w.

Królewska 

6

religijny/ mieszkalny

52

budynek*

XIX w.

Królewska / Rynek

13

 
53

budynek*

XIX w.

Rynek/Królewska

1

mieszkalny / usługowy

54

budynek*

lata 20/30 XX w.

Kusocińskiego

1

administracyjny (szkoła)

55

budynek*

stacja uzdatniania wody

pocz. XX w.

Parkowa

1

przemysłowa

56

budynek*

1882

Parkowa 

2

administracyjny (szkoła)

57

budynek*

XIX w.

Rynek

2

mieszkalny/ usługowy

58

budynek*

XIX w.

Rynek

5

mieszkalny/ usługowy

59

budynek

XIX w.

Rynek

10

 
60

budynek*

pocz. XX w.

Słowackiego 

12

mieszkalny

61

budynek*

pocz. XX w.

Słowackiego 

14

mieszkalny

62

budynek*

XIX/XX w.

Słowackiego 

18

mieszkalny

63

budynek

XIX/XX w.

Słowackiego 

18

gospodarczy

64

budynek*

pocz. XX w.

Słowackiego 

7

mieszkalny

65

budynek*

XIX/XX w.

Słowackiego 

8

mieszkalny

66

budynek*

lata 20/30 XX w.

Słowackiego 

16

mieszkalny

67

budynek*

lata 20/30 XX w.

Sobieskiego 

3

administracyjny (Nadleśnictwo)

68

budynek*

I ćw. XX w.

Sobieskiego 

6

mieszkalny/ usługowy

89

kapliczka cmentarna

XIX w.

Szczecińska

dz. nr 11/1

religijny

69

budynek*

I ćw. XX w.

Szczecińska

1

administracyjny (sąd)

70

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska 

10

mieszkalny

71

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska

15

mieszkalny

72

budynek*

koniec XIX w.

Szczecińska 

18

mieszkalny

73

budynek*

I ćw. XX w.

Szczecińska

19

mieszkaly

74

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska 

2

mieszkalny

75

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska

20

administracyjny ( Por. Psych. Ped.)

76

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska

21

mieszkalny

77

budynek

XIX/XX w.

Szczecińska

23

mieszkalny

78

budynek

XIX/XX w.

Szczecińska

25

mieszkalny

79

budynek

XIX/XX w.

Szczecińska

26

mieszkalny

80

hydrant

XIX/XX w.

Szczecińska

dz.nr 29

hydrant żeliwny

81

budynek* Szpital

1892

Szczecińska

31

usługowy

83

budynek* kaplica

1892

Szczecińska

31

usługowy

82

park przy szpitalu

XIX w.

Szczecińska

31

rekreacyjny

84

budynek*

1901

Szczecińska 

33

administracyjny (Urząd Gminy)

85

budynek

mieszkalny

Szczecińska

38

mieszkalny

86

budynek*

I ćw. XX w.

Szczecińska

7

mieszkalny/ usługowy

87

budynek*

1892

Szczecińska

8

administracyjny ( CKU)

88

kapliczka przydrożna

XIX w.

Kamienna

dz. nr 18

religijny

90

budynek* wieża ciśnień

XIX w.

Średnia

dz. 5/8

przemysłowy

91

budynek

 

Średnia

2

mieszkalny

92

budynek

 

Średnia

4

mieszkalny

93

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

1

mieszkalny

94

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

3

mieszkalny

95

budynek*

przed 1939r.

Traugutta

4

mieszkalny

96

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

5

mieszkalny

97

budynek*

przed 1939r.

Traugutta

6

mieszkalny

98

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

7

mieszkalny

99

budynek*

przed 1939r.

Traugutta

8

mieszkalny

100

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

1

administracyjna (Urząd Miejski)

101

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

12

mieszkalny

102

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

13

mieszkalny

103

budynek* browar Leya

XIXw.

Wojska Polskiego

14

usługowy

104

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

21

mieszkalny

105

budynek* poczta

1892

Wojska Polskiego

2

usługowy

106

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

26

mieszkalny

107

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

28

mieszkalny

108

budynek*

II poł. XIX w.

Wojska Polskiego

3

usługowy

109

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

31

mieszkalny

110

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

32

mieszkalny

111

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

34

usługowy

115

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

4

mieszkalny

112

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

40 i 40a

mieszkalny

113

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

46 i 46a

mieszkalny

114

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

50 i 50a

mieszkalny

116

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

67

mieszkalny

117

budynek*

XIX/XX w.

Zamkowa

15

mieszkalny/ usługowy

118

budynek

XIX/XX w.

Zamkowa

5

mieszkalny

119

budynek *

XIX/XX w.

Zamkowa

7

mieszkalny

120

budynek

XIX/XX w.

Zamkowa

9

mieszkalny

121

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

2

mieszkalny

122

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

3

mieszkalny

123

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

4

mieszkalny

124

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

5

mieszkalny

125

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

6

mieszkalny

126

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

7

mieszkalny

127

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

8

mieszkalny

128

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

9

mieszkalny

129

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

10

mieszkalny

130

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

11

mieszkalny

131

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

12

mieszkalny

132

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

13

mieszkalny

133

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

13a

mieszkalny

134

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

14

mieszkalny

135

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

14a

mieszkalny

136

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

15

mieszkalny

137

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

15a

mieszkalny

138

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

16

mieszkalny

139

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

16a

mieszkalny

140

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

17

mieszkalny

141

budynek

XIX/XX w.

Jacka i Agatki

1

mieszkalny

142

budynek

XIX/XX w.

Jacka i Agatki

3

mieszkalny

143

budynek Cech Rzemiosł Różnych

 

Plantowa

2

administracja

144

budynek

 

Plantowa

4

mieszkalny

145

budynek

 

Plantowa

8

mieszkalny

28

cmentarz ewangelicki °

pocz. XIX w.

Kościelna

dz. nr 71

poł. w obszarze zamku wysokiego, wpis do rej. zabytków A-54, zlikwidowany

29

cmentarz katolicki

poł. XIX w.

Plac Bohaterów

dz. nr 11/1

zamknięty

30

cmentarz ewangelicki °

 

Plac Bohaterów

dz. nr 40

dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany

21

cmentarz żydowski

XVIII w.

Wojska Polskiego

dz. nr 20/2

zlikwidowany

 

° figuruje w rejestrze zabytków,  * ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zarządzenie nr 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Człuchowa