Institutions

Municipality Office - Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
tel. 59 83 42 291
fax 59 83 43 272
www.czluchow.eu

Rural Commune Office - Urząd Gminy
ul. Szczecińska 33
tel. 59 83 41 001-3
fax 59 83 42 424
http://ugczluchow.pl/

Poviat County Office - Starostwo Powiatowe
al. Wojska Polskiego 1
tel. 59 83 43 461-3
tel./fax 59 83 42 539
http://starostwo.czluchow.org.pl

Tax Office - Urząd Skarbowy
ul. Jerzego z Dąbrowy 5E
tel. 59 83 41 041
fax: 59 83 43 926
https://www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-czluchowie

Powiat Agency of Employment in Człuchów - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
ul. Jerzego z Dąbrowy 1a
tel. 59 83 43 442,  59 83 43 443
fax 59 83 43 441
https://czluchow.praca.gov.pl/

Social Insurance Office - ZUS
ul. Jerzego z Dąbrowy 3
tel. 59 83 434 01, 59 83 434 02, 59 83 434 03
fax 59 83 422 58

District Public Prosecutor’s Office - Prokuratura Rejonowa
ul. Szczecińska 1
tel. 59 83 41 154
http://slupsk.po.gov.pl/rejon/czluchow/

District Court - Sąd Rejonowy
ul. Szczecińska 1
tel. 59 83 46 950
http://www.czluchow.sr.gov.pl/

Judical Bailiff - Komornik Sądowy
Plac Wolności 3/1
tel. 59 83 45 076

Agriculture Conversion and Modernization Agency - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Słowackiego 2
tel. 59 83 46 591, 59 834 52 83

General Management for State Road and Motorways – Unit in Gdańsk - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
al. Wojska Polskiego 1 a
tel. 59 83 45 260

Poviat Road Management - Powiatowy Zarząd Dróg
al. Wojska Polskiego 5
tel. 59 83 42 208

Voivodship Inspectorate foe Examination Plant Conservation and Spermatin – Unit in Gdańsk - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, oddział w Człuchowie
ul. Słowackiego 5a
tel. 59 83 43 363, 59 83 46 086

Voivodship Center for Agriculture Advice in Gdańsk, District Advice Group in Strzelin - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Rejonowy Zespół Doradczy w Strzelinie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
tel. 797 010 591

Culture Centre - Miejski Dom Kultury
ul. Traugutta 2
tel. 59 83 41 132, 59 83 45 694
http://czluchow.naszdomkultury.pl/

Municipal Library - Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szczecińska 5
tel. 59 83 41 116
http://bibliotekawczluchowie.pl/

Regional Museum - Muzeum Regionalne
ul. Kościelna 8
tel./fax 59 82 24 403
http://www.muzeumczluchow.pl/pl/

Sports and Recreation Centre - Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 1
tel./fax 59 83 42 553
http://www.osir.czluchow.pl

Municipal Social Help Centre - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Średnia 14
tel.59 83 42 409
fax 59 83 44 321
http://www.mopsczluchow.org.pl/

Poviat Centre for Family Care - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 5
tel/fax 59 83 451 47, 59 83 473 13
http://pcprczluchow.pl/

Military Command Centre - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 11
tel. 59 83 42 240
https://wkuczluchow.wp.mil.pl/pl/