Małe dotacje 2020

Stowarzyszenie zwykłe "OBUDŹ W SOBIE POTENCJAŁ" z siedzibą w Człuchowie w dniu 15 września 2020 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania uzależnień przez promocję zdrowego stylu życia", w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 24.09.2020 r.

Stowarzyszenie zwykłe SPARTA SPORT SQUAD z siedzibą w Człuchowie w dniu 19 czerwca 2020 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Wakacyjny akrobatyczny obóz sportowy", w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 30.06.2020 r.

Yacht Klub Człuchów z siedzibą w Człuchowie w dniu 11 marca 2020 r. złożył wnioski dotyczące realizacji zadań publicznych pt. "Żeglarstwo - bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa" oraz pt. "SPORTOWE LATO W MIEŚCIE 2020", w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 23.03.2020 r.