Pozyskane środki

Podejmowane działania przez Urząd Miejski w Człuchowie pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków finansowych - krajowych, unijnych i norweskich:
 

Rok Projekt Źródło dofinansowania

2021

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, ul. Racławicka, ul. Wyszyńskiego - wartość inwestycji  3 335 109,33 zł, dofinansowanie  2  500 000,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2021

Przebudowa drogi gminnej ul. Lawendowa - wartość inwestycji  3 720 183,46 zł, dofinansowanie  3 000 000,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2021

Przebudowa drogi gminnej ul. Bema - wartość inwestycji 1 934 146,77 zł, dofinansowanie  1 934 146,77 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2018-2020 "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa
2018-2020 „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2017-2018 „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2017-2018 „Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
2016-2020 „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2016-2018 „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2016-2017 „Edukacja droga do sukcesu w Gminie Człuchów” Europejski Fundusz Społeczny
2015 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2011-2013 „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów” Europejski Fundusz Społeczny
2011-2012 Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2011?? Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w  Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2010-2011 "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2010-2012 „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2010-2015 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2010 Budowa basenu sportowego w Człuchowie (Inwestycja Starostwa Powiatowego w Człuchowie) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2009-2015 „Skarb krzyżacki w naszych rękach” – prace rewaloryzacyjne i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2009-2010 „LUIZA – luz i zaduma” – rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2009-2011 Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów Mechanizm Finansowy EOG i NMF
2009-2010 Przedmioty kluczowe są odlotowe! Europejski Fundusz Społeczny
2009 Przebudowa ul. Kamiennej w m.Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
2009 i 2010 Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa Europejski Fundusz Społeczny
2008-2009 Remont z przebudową hali sportowej wraz z zapleczem oraz instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1 w Człuchowie Ministerstwo Sportu i Turystyki
2008 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", usytuowanego w Człuchowie, ul. Szkolna 1 (na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie) Samorząd Województwa Pomorskiego oraz dotacja celowa z budżetu państwa
2007-2008 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie Mechanizm Finansowy EOG i NMF