plakat

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI W OGÓLNIAKU

Liceum Ogółnokształcące im. Stafana Czarnieckiego w Człuchowie przystąpiło do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny otrzymamy bon, który wymienić będziemy mogli, np. na czyszczące środki chemiczne.

Jedynym warunkiem naszego sukcesu jest mobilizacja do działania, porządki domowe lub firmowe i duże chęci! 

Do akcji mogą przyłączyć się WSZYSCY, również firmy i instytucje, które chcą oddać zużyty sprzęt. 

Jest to okazja do darmowego usunięcia wszelkiego niepotrzebnego sprzętu (wykaz sprzętu w załączeniu). Sprzęt przyjmujemy do 28 listopada 2022 r. 

Prosimy o powiadomienie o akcji znajomych.

Pozdrawiamy i czekamy na elektrośmieci :-)

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie

plakat