Ogłoszenia

05.02.2024 Uwaga dziki

Komunikat Burmistrza Miasta Człuchów w sprawie wolno żyjących zwierząt w mieście

Dzik jest dziki, a nie zły

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3


24.05.2023 Uwaga dziki 1, 2, 3


18.05.2023 Komunikat - kontrole nieruchomości z bezodpływowymi zbiornikami (szambami)


27.09.2021 Rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu człuchowskiego


15.03.2021 Uwaga wilki!


19.02.2021 Uwaga! Dziki w mieście! Jak się zachować?


11.01.2021

Szanowni Państwo

Burmistrz Miasta Człuchowa zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży do inwentaryzacji rodzajów źródeł ogrzewania na terenie miasta Człuchowa.
Zgodnie z Uchwałą NR 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, samorządy gminne obowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz użyteczności publicznej. Informacje uzyskane z inwentaryzacji niezbędne będą w przyszłości również do zamieszczenia w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

ANKIETA

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe!

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Człuchowie (osobiście lub pocztą) w terminie do 28 lutego 2021 r.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Człuchowa z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.
Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie możliwy jest pod numerem telefonu: 59 83 42 291 lub adresem e-mail: iodatczluchow [dot] eu
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia stanu faktycznego źródeł ogrzewania budynków, ogólnego zużycia energii, planowanych działań związanych ze zmianą źrodła ogrzewania na ekologiczne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust 1 lit.e RODO, który mówi o niezbedności przetwarzania danych w celu wykonywania zadania publicznego jakim w tym przypadku jest zadanie określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO). Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na bip.czluchow.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

                                                                              /-/ Burmistrz Miasta Człuchowa Ryszard Szybajło


25.11.2020

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA SOOŚ + zał. 1 + zał. 2.


26.10.2020

Komunikaty Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące ustanowienia Uchwały w zakresie Programu Ochrony Powietrza i Uchwała antysmogowa.


23.10.2020

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

2020.06.01

Mieszkańcy Człuchowa!
Zwracam się do Was z gorącym apelem o zwracanie większej uwagi na zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), które stają się odpadami. Obserwuję, że pojawiają się one coraz częściej w przestrzeni publicznej, zaśmiecając miasto. Proszę, abyście pamiętali, że ich miejsce jest w pojemnikach, a nie na ulicy. Zabierajcie je ze sobą po to, aby mieć kontrolę nad tym, co się później z nimi dzieje.
Przypominam wrzucamy je do odpadów zmieszanych, najlepiej we własnym domu, unikniemy w ten sposób roznoszenia ich przez zwierzęta.
Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc z Waszej strony.

/-/ Burmistrz Ryszard Szybajło


2020.05.04

Informujemy, że Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „NOWODWOREK”. Środek poprawiający właściwości gleby „NOWODWOREK” jest produktem powstałym w procesie kompostowania odpadów, w tym:

  • biodegradowalnych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (trawa liście gałęzie), parków, trawników i giełd owocowo-warzywnych.
  • ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (przekompostowane biodegradowalne odpady kuchenne), o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.

„NOWODWOREK” posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-756/18 z dnia 20.06.2018r. pozwalającą na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

Więcej informacji tu