Człuchowski Budżet Obywatelski na 2019 rok

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 45 tys. zł.

Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej i przekazać go osobiście w informacji lub sekretariacie w urzędzie

bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

ZARZĄDZENIE Z REGULAMINEM

FORMULARZ WNIOSKU .doc  .pdf

 


W środę 05.09.2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego w składzie: Maria Pazda – przewodnicząca, Dorota Cieplińska, Justyna Gołębiewska, Urszula Trzebiatowska, Jerzy Górny i Henryk Krusiński. Przystąpiono do oceny formalnej wniosków, które zostały dostarczone do sekretariatu Urzędu miejskiego w Człuchowie zgodnie z regulaminem, tj. do dnia 31 sierpnia. Dokonano oceny  11 projektów.

Zespół dokonał pozytywnej weryfikacji 9 projektów, 3 z nich nie spełniały wymogów formalnych

POZYTYWNA OCENA FORMALNA

 1. Modernizacja skateparku w Człuchowie – miejsca spotkań i rekreacji dzieci i młodzieży - OSiR, ul. Szkolna 1
 2. Wiata na rowery ze stojakami - ul. Stajenna, podwórze pomiędzy ul. Wejhera, Królewską, Długosza
 3. Rewitalizacja cmentarza I (ogrodzenie)- pl. Bohaterów
 4. Rewitalizacja cmentarza II (alejki) - pl. Bohaterów
 5. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Człuchowie (trybuna kryta) - OSiR, ul. Szkolna 1
 6. Park Street Workoutowy - Park „Lasek Luizy”, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż jeziora
 7. Wybieg dla psów „Szczęśliwy pies” - OSiR przy stadionie miejskim lub teren przy ul. Jeziornej
 8. Zwiększenie przeżywalności osób z Nagłym Zatrzymaniem Krażenia w mieście Człuchów – zakup 4 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED dostępnych przez całą dobę dla wszystkich mieszkańców oraz 5 apteczek medycznych w wybranych miejscach publicznych, a także cykl szkoleń Pierwszej pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Człuchowa - Rynek Miejski, Dworzec Kolejowy, Okolice Osiedla Młodych, Plaża OSiR
 
NEGATYWNA OCENA FORMALNA Z UZASADNIENIEM:
 1. Wymiana betonowej nawierzchni na boisku sportowym na os. Sikorskiego „KORT” - os. Sikorskiego - Inwestycja zaplanowana na terenie nie należącym do Gminy Miejskiej Człuchów, brak dostarczonego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Pomorzanka
 2. Budowa dwóch pomostów pływających na przystani żeglarskiej - Przystań Yacht Klubu Człuchów - Inwestycja zaplanowana na terenie, który nie jest ogólnodostępny dla mieszkańców
 3. Tablica upamiętniająca rtm. Witolda Pileckiego    pl. Bohaterów - Brak złożenia podpisu pod wnioskiem, brak zebrania wymaganej ilości podpisów mieszkańców Człuchowa

Spełniające wymagania formalne propozycje przekazano do oceny merytorycznej do Referatu Inwestycji i Infrastruktury.


Po ocenie merytorycznej, pod głosowanie mieszkańców trafią następujące inwestycje:

 1. Modernizacja skateparku w Człuchowie – miejsca spotkań i rekreacji dzieci i młodzieży - OSiR, ul. Szkolna 1
 2. Wiata na rowery ze stojakami - ul. Stajenna, podwórze pomiędzy ul. Wejhera, Królewską, Długosza
 3. Rewitalizacja cmentarza I (ogrodzenie)- pl. Bohaterów
 4. Rewitalizacja cmentarza II (alejki) - pl. Bohaterów
 5. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Człuchowie (trybuna kryta) - OSiR, ul. Szkolna 1
 6. Park Street Workoutowy - Park „Lasek Luizy”, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż jeziora
 7. Wybieg dla psów „Szczęśliwy pies” - OSiR przy stadionie miejskim lub teren przy ul. Jeziornej
 8. Zwiększenie przeżywalności osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia w mieście Człuchów – zakup 4 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED dostępnych przez całą dobę dla wszystkich mieszkańców oraz 5 apteczek medycznych w wybranych miejscach publicznych, a także cykl szkoleń Pierwszej pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Człuchowa - Rynek Miejski, Dworzec Kolejowy, Okolice Osiedla Młodych, Plaża OSiR

 
Głosowanie odbędzie się 14  października 2018 r. w godz. 8:00 - 18:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

 
 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE w 2019 roku:

1. Zwiększenie przeżywalności osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia w mieście Człuchów – zakup 4 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED dostępnych przez całą dobę dla wszystkich mieszkańców oraz 5 apteczek medycznych w wybranych miejscach publicznych, a także cykl szkoleń Pierwszej pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Człuchowa - Rynek Miejski, Dworzec Kolejowy, Okolice Osiedla Młodych, Plaża OSiR

Zakupione defibrylatory zamontowano na ścianie szaletu miejskiego - przy wejściu do parku, na ścianie gabinetu stomatologicznego „Uśmiechnij się” – przy ruchliwej drodze krajowej nr 22, na budynku laboratorium bakteriologicznego na osiedlu Witosa. Czwarty defibrylator w sezonie letnim znajduje się na plaży miejskiej. Poza sezonem służy ratownikom na basenie przy ulicy Koszalińskiej. Wszystkie urządzenia pracują w trybie automatycznym. Po zdjęciu pokrywy ochronnej uruchamia się głośny alarm informujący o ich użyciu. Następnie urządzenie samoczynnie wydaje instrukcje głosowe osobie prowadzącej akcję ratunkową. 

Defibrylator na szalecie miejskim

Zakupione w ramach tego samego programu torby medyczne pozostaną na wyposażeniu: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Muzeum Regionalnego.

Trwa także bezpłatny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Modernizacja skateparku w Człuchowie – miejsca spotkań i rekreacji dzieci i młodzieży - OSiR, ul. Szkolna 1

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie typu FunBox. Urządzenie składa się z prefabrykowanych modułów, ustawianych i skręcanych ze sobą za pomocą śrub. Waga całego zestawu 17,36 ton. W rzucie ma on wymiary 9x7 metrów. Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementów stalowych ocynkowanych metodą ogniową.  W skład zestawu wchodzi kilkanaście elementów. Konstrukcja urządzenia zapewnia gładkość powierzchni użytkowych oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych i wandalizm.

Widok na nowe urządzenia skateparku