Plany miejscowe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego od ul.Koszalińskiej do drogi krajowej nr 22 w Człuchowie:

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmujący Jezioro Urzędowe w Człuchowie:
- uchwała XLII.353.2022
- podsumowanie i uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów naniesione są na mapie w:

Portalu informacji przestrzennej miasta Człuchów: https://mczluchow.e-mapa.net/

Instrukcja: należy włączyć zakładkę u góry po lewej stronie "warstwy", następnie zaznaczyć i rozwinąć "zagospodarowanie przestrzenne", wtedy zaznaczyć "plany miejscowe".