grafika

PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – RAZEM DLA ZIEMI

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w okresie od 1 maja do końca września 2022 r. będzie realizowany projekt edukacyjny finansowany z Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą „Razem dla Ziemi”. Dwudziestu uczniów obecnych klas VII i 4 nauczycieli będzie podnosiło kompetencje z zakresu ekologii, jedności Europy, poczucia bycia obywatelem Europy, kompetencji obywatelskich, zdrowego stylu życia i aktywności sportowej, tak ważnej po okresie pandemii.

Cel główny projektu to mobilność uczniów. Zostanie on zrealizowany dzięki wizycie uczestników projektu w Gimnazjum w Uslar w Niemczech. Uczestnicy wyjadą w ostatnim tygodniu września 2022 roku i spędzą tydzień ze swoimi niemieckimi rówieśnikami. Będą uczestniczyć w zajęciach z ekologii, poznają odnawialne źródła energii i dowiedzą się, jak je wykorzystać w gospodarstwach domowych oraz przemyśle. Wspólnie z niemieckimi rówieśnikami pojadą na wycieczkę do Parku Industrialnego w Essen. Po powrocie do Polski podzielą się ze swoimi kolegami wynikami pracy prezentując fotografie, prace plastyczne i fotoksiążkę, które powstaną w Uslar.

Przygotowaniem do wyjazdu do Uslar będą zajęcia językowe, warsztaty z ekologii i wiedzy o krajach Unii Europejskiej oraz zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne, które odbędą się na terenie naszej szkoły.

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się wg następujących zasad:

I kryterium – wynik testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

II kryterium – ocena z zachowania

III kryterium – zaangażowanie ucznia w konkursy i zadania ekologiczne.

Ta forma rekrutacji będzie dotyczyła 16 uczniów, pozostałych 4 wskaże dyrektor szkoły w  porumienieniu z pedagogiem szkolnym – będą to uczniowie z trudnościami i deficytami. Projekt ma również na celu wyrównywanie szans tych uczniów.

Całkowity koszt projektu: 105 905 złotych – środki pochodzą w całości z Funduszy Europejskich.

Koordynatorami projektu są: Katarzyna Andrzejewska i Barbara Kubiak – Jażdżewska.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI

Pliki do pobrania