Plakat granty

Zapisy na odbiór sprzętu z grantów PPGR

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Człuchowie rozpoczął telefoniczną rejestrację terminów odbioru sprzętu komputerowego przyznanego w ramach grantów PPGR. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 59 83 42 291. Wydawanie laptopów zaplanowane jest od dnia 21 września 2022 r..

Wszyscy wnioskodawcy przy odbiorze sprzętu podpiszą umowy darowizny wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Odbioru może dokonać osoba wnioskująca. Przy podpisaniu umowy należy posiadać swój dowód osobisty i PESEL dziecka (obdarowanego).

 

Plakat laptopy granty PPGR