absolutorium za 2023

ABSOLUTORIUM ZA ROK 2023 UDZIELONE

Rada Miejska w Człuchowie udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Za przyjęciem uchwały głosowało ośmiu radnych, natomiast pięciu wstrzymało się od głosu. Sesja absolutoryjna była też ostatnią sesją w kadencji 2018-2024.

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Przed głosowaniem wszyscy wysłuchali m.in. podsumowania finansowego za rok 2023. Przedstawił je Burmistrz Człuchowa – Ryszard Szybajło.

– 2023 pod względem stabilności finansowej nie był dla samorządów rokiem łatwym. Głównie ze względu na kryzys energetyczny i inflację. To nie zatrzymało jednak naszego miasta w realizacji kosztownych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Mijająca kadencja należy do najbardziej udanych pod względem nakładów na realizację inwestycji, bo przeznaczyliśmy na te cele aż 102 miliony złotych, a jak wiadomo realne możliwości naszego budżetu są znacznie bardziej ograniczone. Udało się osiągnąć takie efekty dzięki środkom zewnętrznym – mówił po sesji Burmistrz Człuchowa.

Ubiegłoroczny budżet Człuchowa zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 5,3 mln zł. Dochody miasta wyniosły 80,3 mln zł, a wydatki 75 mln zł.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Pliki do pobrania