Złóż deklaracje CEEB

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA LUB ŹRÓDŁACH SPALANIA PALIW

Burmistrz Miasta Człuchowa przypomina o konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Kto jeszcze tego nie dokonał, powinien to zrobić jak najszybciej! Obowiązek ten wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, również budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych. Należy zgłosić wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku, zarówno sposób ogrzewania nieruchomości (CO), jak również sposób ogrzewania wody użytkowej (CWU). Jeżeli w budynku znajduje się kominek, który używany jest tylko okazjonalnie, także trzeba go ująć w deklaracji.

Więcej informacji na ten znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce CEEB.

Deklarację CEEB można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie CEEB.gov.pl. przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście do Urzędu Miasta.

Za niewypełnienie obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.